Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Telefon: 72 54 10 00
E-post:
NMKN@NMKN.dk
EAN 5798000865006

Kontortid: 
man. - tors.: kl. 9.00 - 16.00
(Telefontid: kl. 10.00-14.00)
fredag: kl. 9.00-15.00
(Telefontid: kl. 10.00-14.00)
 

 
[menutekst.htm]

 

Miljøklagenævnet 

Miljøklagenævnet er øverste klageinstans for en række afgørelser truffet i medfør af lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening, lov om miljø og genteknologi, lov om miljømål, lov om kemiske stoffer og produkter, havmiljøloven, vandforsyningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og miljøskadeloven.

Miljøklagenævnet består af en formand og et antal stedfortrædere for denne (ankechefer) samt ca. 170 sagkyndige medlemmer, der er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra ministerier, styrelser og interesseorganisationer. Til behandling af den enkelte klagesag beskikkes 2 eller 4 medlemmer, som besidder den sagkundskab sagen forudsætter. Miljøklagenævnets sekretariat ledes af nævnsformanden.