ARTIKLER OG FOREDRAG

Forvaltning
Præsenteret ved 'Nationalparker i Danmark - visioner og debat', 5. Oktober 2001.
Af Peder Agger

Access in the post-productivist landscape: the case of Denmark
Article from conference 'Public acces to natural, agricultural and forest areas' in Clermont-Ferrand, France 24-26. September 2001
By Peder Agger

Mere plads til naturen på landet
Kronik i Jyllands Posten 25. September 2001
Af Bent Aaby, Vismand i Naturrådet.

Between Science and Policy - The experience of the new Danish Nature Council
Contribution prepared as keynote for 'The Ecological Modernisation of Society' 14-16. June 2001
By Peder Agger

Priser og værdier er ikke eet fedt!
Kronik til MiljøDanmark, Maj 2001
Af John Holten-Andersen og Thomas Nicolai Pedersen, Naturrådets sekretariat

Gode naturråd til grønne områder
Foredrag ved Grønne Fags Dags konference, "Grønne byer og alsidige landskaber", Have- og Landskabsrådet, Gl. Dok,
8. marts 2001.
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Naturvenlig adgang - Argumenter for en ændret adgangsregulering (Læs som pdf.fil)
Oplæg ved Wilhjelmudvalgets 2. møde om reglerne for offentlighedens adgang til naturen, 19. Februar 2001.
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet.

Nye vismænd i Naturrådet (Læs som pdf.fil)
Artikel bragt i Megafonen Nr. 1, Februar 2001

Iskolde tanker om et brændvarmt emne
Kronik bragt i Aktuelt, 9. januar 2001
Af John Holten-Andersen, sekretariatschef i Naturrådet

Et naturråd - Pas godt på naturen
Indlæg i Samvirke.
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Den biologiske mangfoldighed i Danmark (Læs som pdf.fil)
I forbindelse med Wilhjelmudvalgets konference om Danmarks natur, 6. december 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

The Integration of Economy and Ecology
Oplæg holdt ved "The 10.th International Scientific Wadden Sea Symposium" i Groningen, Holland.
31 Oktober- 2. November 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Ren jord eller snavset jord?
Foredrag holdt ved konferencen "Ren jord - perspektiver", afholdt af Hovedstadens Jordrens A/S, 24. oktober 2000
Af John Holten- Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Fremtidens danske natur
Foredrag  "Fremtidens udfordringer til DN", afholdt ved Danmarks Naturfredningsforenings Efterårskonference.
8. oktober 2000 på Radisson SAS, H.C. Andersen i Odense
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Naturen på hovedet
Indlæg bragt i "Jord og Viden", 28. september 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Tanker om bæredygtig udvikling
Foredrag afholdt på kursus om Bæredygtighed og Regionplanlægning, arrangeret af Dansk Byplanlaboratorium
19. september 2000
Af John Holten- Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Mere natur i skovene
Artikel 31. august 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Management of the Coastal Zone in Denmark
Indlæg i forbindelse med EEAC´s årlige møde i Sesimba, Portugal 2-4. Juni 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Naturforvaltningsstrategiske og landskabsøkologiske overvejelser
Indlæg ved DNs konference om EF-habitatdirektivet 29. maj 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Om bæredygtighed, demokrati og adgangen til det åbne land
Indlæg ved Friluftsrådets generalforsamling 27.April 2000, Bellacentret, Kbh.
Af
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

En stille katastrofe
Kronik bragt i Politiken, 20. februar 2000
Af Peder Agger, Overvismand i Naturrådet

Den bæredygtige udvikling - for menneske og miljø
Indlæg ved Øko-net´s seminar om Agenda 21 på Snoghøj Folkehøjskole, 21-23 januar 2000
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Beplantning på landbrugsbedriften
Artikel til "Danske Mælkeproducenter". 23. november 1999.
Af  Hanne Stensen Christensen, Naturrådets sekretariat.

Jagten og naturen i fremtidens Danmark
Artikel offentliggjort i Erhvervsjordbruget/Landbonyt nr.10/99
Af Jette Baagøe

Dansk svineproduktions konsekvenser for natur og miljø
Oplæg afholdt ved kongres for svineproducenter i Herning den 26. og 27. oktober 1999.
Af Peder Agger.

Etiske aspekter
Indlæg afholdt ved IDAmiljø's møde vedrørende gensplejsede organismer. 28. September 1999, Ingeniørhuset
Af Peder Agger.

Det åbne lands planlægning uden lokalforankring og national perspektivering
Artikel bragt i AKF Nyt, nr.3 1999
Af Jørgen Primdahl

Ministeriet for bæredygtig udvikling?
Anmeldelse af Den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse i Miljø- og Energiministeriets tidsskrift Megafonen, Oktober 1999.
Af Thomas Nicolai Pedersen, Naturrådets sekretariat

Fokus på forskningen
Kronik bragt i JP, 14.juni 1999
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Om at sætte pris på fremtiden
Indlæg ved debatmøde afholdt på HCØ, Maj 1999
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Strategi for en styrket indsats på kemikalieområdet
Kommentar til oplæg, 28.april 1999
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Præsentation af Planlægningsgruppen nedsat af Teknologirådet
Oplæg om gruppens arbejde og tanker omkring Risikokommunikation ved høring 27.april 1999
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Dansk miljøpolitik til et lille 9-tal
Kronik bragt i Aktuelt 20. april 1999
Af Peder Agger og Jørgen Primdahl.

'Integration af natur og landbrugspolitik' (Jord og Viden nr. 6 1999)
Artikel til Jord og Viden nr. 6 1999.
Af Jørgen Primdahl og Ellen Hjort Petersen.

'Natur og miljø i landbrugspolitiken'
Kronik i Danmarks Amtsråd nr. 8 1999.
Af Ellen Hjort Petersen og Jørgen Primdahl.

Priser contra værdier - om miljøøkonomiens grænser
Artikel til "MiljøDanmark", Nr.6, December 1998
Af John Holten-Andersen, Sekretariatschef i Naturrådet

Kommentar til Økonomisk analyse af bæredygtighed på baggrund af 'Bæredygtighed: Balance mellem generationer'
På baggrund af 'Dansk økonomi. Efterår 1998' af Det Økonomiske Råd.
Af Peder Agger.

I hvor stort omfang er der behov for at bruge forsigtighedsprincippet i miljøbeskyttelsen?
Konference om forsigtighedsprincippet, Eigtveds Pakhus, København den 29. maj 1998. Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen.
Oplæg af Peder Agger.

Naturrådets syn på genindførelse af bæver i Danmark
Indlæg på Skov- og Naturstyrelsens debatmøde på Skovskolen, Nødebo, 12. juni 1998.
Af Peder Agger og Jette Baagøe.

Miljøvurdering af finansloven
Oplæg til paneldebat om perspektiver for styrkelse af miljøvurdering. Mandag den 25.maj 1998, Gammel Dok.
Af Peder Agger.

Velkomst til Naturrådets repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmøde den 24. november 1998.
Af Peder Agger.

The Biological Diversity of Forests
Danida Forest Seed Centre's Seminar om skove og træer i miljø- og udviklingssamarbejde med fokus på bevaring og anvendelse af genetiske ressourcer. Mandag den 27. april 1998 på Skovskolen i Nødebo.
By Peder Agger.

Hvad skal vi gøre for der truede plante- og dyrearter?
Oplæg ved Skov- og NAturstyrelsens årsmøde lørdag 21.november 1998, H.C.Ørstedsinstituttet.
Af Peder Agger.

Naturrådets virke
Foredrag forud for generalforsamling i Dansk Selskab for Miljøret Amaliegade 10, onsdag den 26. maj 1999.
Af Peder Agger.

Tanker om det nye Naturråds arbejde
Foredrag ved morgenmøde i Skov- og Naturstyrelsen 20. april 1998.
Af Peder Agger.

Danskerne vil have mere natur for pengene
Marts 1999
Af Peder Agger

Naturindholdet i Naturplan for Albertslund - miljø og biodiversitet
Albertslund kommune: Miljøkonference og offentliggørelse af Grønt Regnskab 1997. 11. juni 1998.
Af Peder Agger.

Spring til toppen af siden