VISMÆND & SEKRETARIAT

NATURRÅDET

opdel.gif (108 bytes)
Peder Agger

Peder Agger - Overvismand / Formand for Naturrådet

Professor ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter. Primære interesseområder: Naturforvaltning generelt, især udviklingen i landbrugslandskabets naturindhold, herudover biodiversitet, byøkologi og naturovervågning.

Tel dir. +45 4674 2498
E-mail dir.: pa@ruc.dk
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798


Per Christensen - Vismand

Lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet. Primære interesseområder: Det åbne lands planlægning. Plansystemets udvikling og brugen af nye virkemidler. Grundvandsbeskyttelse og reguleringen af forurenende aktiviteter. Naturbeskyttelse og natursyn. 

Tel dir. +45 9635 8326
E-mail dir.: pc@i4.auc.dk
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798

port_ba.jpg (3205 bytes)

Bent Aaby - Vismand

Adjungeret professor ved Institut for Botanik, Københavns Universitet og overinspektør ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. Primære interesseområder: Kulturlandskabets og -miljøets udvikling. Skovenes og de ekstensivt udnyttede naturtypers økologi og historie. Vegetationshistorie og -dynamik. Biodiversitet og naturkvalitet.

Tel dir. + 45 3347 3180
E-mail dir.: bent.aaby@natmus.dk
Tel + 45 3395 5790
Fax + 45 3395 5798

port_ar.jpg (2605 bytes)

Anette Reenberg - Vismand

Professor i landskabs- og landbrugsgeografi ved Geografisk Institut, Københavns Universitet. Primære interesseområder: Landskab og kulturmiljø. Landskabsøkologi (landbrugslandskaber). Landbrugssystemer.     

Tel dir. +45 3532 2562 eller +45 3532 2500
E-mail dir.: ar@geogr.ku.dk
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798

 

NATURRÅDETS SEKRETARIAT

John Holten-Andersen John Holten-Andersen - sekretariatschef

Tel dir +45 3395 5791
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail jha@naturraadet.dk

Anni Bach Anni Bach - kontorfuldmægtig

Tel dir. +45 3395 5795
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail dir.: aba@naturraadet.dk
E-mail: naturraadet@naturraadet.dk

Ellen Hjort Petersen

Ellen Hjort Petersen - agronom

Tel dir +45 3395 5794
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail: ehp@naturraadet.dk

Thomas Nicolai Pedersen Thomas Nicolai Pedersen- cand. techn. soc.

Tel dir +45 3395 5792
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail: tnp@naturraadet.dk

Hanne Stensen Christensen

Hanne Stensen Christensen - cand. scient. biolog

Tel dir. +45 3395 5869
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail: hsc@naturraadet.dk

Pelle Andersen-Harild Pelle Andersen-Harild - fredningstekniker

Tel dir. +45 3395 5796
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail: pah@naturraadet.dk


Hans Peter Hansen - cand. techn. soc.

Tel dir. +45 3395 5867
Tel +45 3395 5790
Fax +45 3395 5798
E-mail: hph@naturraadet.dk

* Ved besøg på Naturrådet: Benyt venligst indgangen Linnésgade 18, 3. sal

Spring til toppen af siden