NYHEDER OG PRESSE

Pressemeddelelser og debatindlæg

11/01/2002 Naturrådet nægter at lade sig nedlægge
12/10/2001 Tag ud i naturen - men ikke hvor som helst!
06/09/2001 En fattig natur i et rigt samfund
06/09/2001 Notat 'Naturen mangler penge - 8 argumenter for finanser til naturen'
23/08/2001 Wilhjelmudvalgets gode hensigter er ikke nok
20/08/2001 Notat om Wilhjelmudvalgets hovedrapport 'En rig natur i et rigt samfund'
20/06/2001 Udsåning af urter
06/2001 VVM - til gavn for naturen?
08/05/2001 EEAC: Organic farming as a Strategy for a Multi-functional Agriculture
06/05/2001 Naturen har det bedst med økologisk landbrug
22/03/2001 Invasive arter og GMO´er - nye trusler mod naturen
09/02/2001 Opsamling på workshop "National Strategies for Nature protection and Biodiversity - International experiences"
01/12/2000 Der er brug for en Vandmiljøhandlingsplan III
26/10/2000 Danmark overholder ikke EU´s naturpolitik
08/09/2000  Nu falmer skoven - og regeringens grønne politik synes også at falme!
24/08/2000 Overvejelser vedrørende Wilhjelm-udvalgets arbejde
22/08/2000 Nye vismænd til Naturrådet
25/05/2000 Danmarks natur udnyttes alt for intensivt
07/03/2000 Pesticidhandlingsplanen er uambitiøs
09/02/2000  En hvalros for meget
08/02/2000 Nedsæt svineproduktionen
01/02/2000 Stop udvidelse af svineproduktionen - indtil vi har en ammoniakhandlingsplan
25/01/2000 Vandmiljøplan II giver problemer for naturen
02/12/1999 WTO kan ødelægge årtiers miljøgevinster
05/10/1999 Nyttig men utilstrækkelig naturforvaltning
30/09/1999 Mere natur i landbrugslandet
06/09/1999 Bæredygtig udvikling - hvordan?
26/08/1999 Bæver-sjusk
20/08/1999 Grønne løfter fra regeringen
25/03/1999 Natur og miljø skal indbygges i landbrugspolitikken
25/03/1999 Naturrådet anbefaler fuld omlægning til økologisk landbrug
25/03/1999 Natur og miljøhensyn i Agenda 2000 - EU's nye landbrugsreform

Høringssvar

20/08/2001 Høringssvar vedrørende 'Debatoplæg om indikatorsæt til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling'
08/08/2001 Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger (læplantningsordningen)
11/06/2001 Naturrådets kommentarer til 'Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder'
14/05/2001 Høringssvar vedrørende Regeringens 'Forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling'
09/05/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække'
09/05/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til ændret bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder'
13/03/2001 Høringssvar vedrørende 'Høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger'
19/01/2001 Høringssvar vedrørende 'Høring over ændring af reglerne om afstandskrav til husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen'
19/01/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af tilpasning og udvikling af landdistrikterne'
06/10/2000 Høringssvar vedrørende 'Udkast til det danske program for fællesskabsinitiativet LEADER+'
11/09/2000 Høringssvar vedrørende 'Udkast til strategi for Bæredygtig udvikling - en ny kurs for Norden'
16/02/2000 Høringssvar vedrørende forslag til Lov om Stormflod og Stormfald
25/01/2000 Høringsvar vedrørende 'Udkast til Pesticidhandlingsplan II'
09/12/1999 Høringssvar vedrørende Tøndermarsken
25/10/1999 Høringssvar vedrørende 'Udkast til plan om støtte til udvikling af landdistrikterne 2000-2006'
05/10/1999 Høringssvar vedrørende 'Udkast til Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne'
24/09/1999 Høringssvar vedrørende debatoplægget "De genteknologiske valg"

 
Spring til toppen af siden