NYHEDER & PRESSE

Pressemeddelelse fra Naturrådet 26. august 1999

Bæver sjusk

Skal vi kun have bæveren på et kort besøg i Danmark ? Det kan meget let blive resultatet hvis Skov- og Naturstyrelsens plan for genudsætning af bævere ved Flynder Å skal følges.

Skov- og Naturstyrelsen har lavet en udsætningsplan og har allerede givet sig selv tilladelse til at udsætte bævere. Det har så været Naturklagenævnets opgave ud fra Skov- og Naturstyrelsens plan at beslutte, hvor bæveren kan sættes ud og på hvilke betingelser. Resultatet er blevet et femårigt forsøg om udsætning af bævere i Flynder Å. Men et forsøg uden klare mål og betingelser. Betingelserne siger blot at bæveren ikke må skade fiskene, landbruget m.v. Rent praktisk skal det ske ved at bæverens dæmninger fjernes, hvis de er til gene. Efter fem år skal det besluttes om bæveren må blive, eller om den skal helt væk igen.

Men hvor store "gener"skal der til for at bæverne eller bæverdæmningerne fjernes igen? Skov- og Naturstyrelsens udsætningsplan er meget mangelfuld, når det drejer sig om det faglige grundlag og den konkrete beskrivelse af de negative konsekvenser ved udsætning af bævere. Hvis blot en enkelt landmand eller lystfisker beklager sig over en dæmning, skal den så fjernes ? Kan vi virkelig tillade os på den måde at have bæveren på prøve ? Opfører den sig pænt, må den være her. Hvis ikke, må den ud ?

Hvis vi ikke er indstillet på at acceptere bæverne som en del af den vilde danske natur, så skulle vi måske hellere helt droppe udsætningsplanerne på nuværende tidspunkt.

Det kunne samtidig give danskerne tid til at diskutere, om vi vil have nogle af de forsvundne pattedyr tilbage i den danske natur - og om vi vil acceptere de gener, det medfører. Det kunne herefter give Skov- og Naturstyrelsen mulighed for at lave en samlet plan for genudsættelse, så vi slipper for flere hurtige og dårligt gennemarbejdede løsninger. For det er hverken dyrene eller danskerne tjent med.

Evt. henvendelse kan ske til: Jette Baagøe: 45 86 05 72, eller Hanne Stensen Christensen: 33 95 58 69

Spring til toppen af siden