NYHEDER & PRESSE

25. Januar 2000

Vandmiljøplan II giver problemer for naturen

Vandmiljøplan II kan ikke både fjerne store mængder kvælstof og samtidig skabe god natur i vådområderne. Det konkluderer en ny rapport fra Naturrådet om vådområdestrategiens konsekvenser for naturen.

"I Vandmiljøplan II forudsættes etablering af 16.000 hektar vådområder inden 2004. Men som det tegner sig nu, er det usandsynligt, at det vil ske. Desuden bliver naturkvaliteten formentlig forringet i mange af vådområderne. Der er dermed fare for, at Vandmiljøplan II bliver en fiasko både mht. kvælstoffjernelse og naturkvalitet" siger Peder Agger, Overvismand i Naturrådet.

Målet i Vandmiljøplan II er at skabe 16.000 hektar vådområder. Det svarer til godt 7 Skjern å-projekter eller ca. 30.000 fodboldbaner. Det er altså et stort og ambitiøst projekt. Meningen er at fjerne store mængder kvælstof fra landbruget gennem naturlige processer i vådområderne. Men Folketinget forventer også, at de nye vådområder vil være en hjælp til truede dyr og planter og i det hele taget føre til en bedre og mere mangfoldig natur. Amterne er ansvarlige for gennemførelsen af projekterne. De står i en vanskelig og konfliktfyldt situation.

Konflikt mellem kvælstof og naturkvalitet

Naturrådets rapport viser, at de høje krav til kvælstoffjernelsen styrer placeringen og størrelsen af vådområderne. For at fjerne meget kvælstof kan det forventes, at der ofte vil blive skabt en kunstig høj vandstand med en dårlig vandkvalitet og formentlig en lav naturkvalitet. De høje jordpriser betyder, at der ikke kan etableres så mange vådområder på intensive landbrugsarealer som oprindeligt planlagt. Der må i stedet bruges eksisterende naturarealer, hvor erstatningerne er mindre. Disse arealer har ofte naturværdier, som kan ødelægges af kvælstofforurenet vand.

Resultatet kan blive, at der laves små næringsrige vådområder med en lav naturkvalitet frem for store og mindre næringsrige vådområder med en høj naturkvalitet. Der kan derfor ikke forventes væsentlige forbedringer for sjældne og truede dyr og planter.

Naturrådet mener, at etablering af vådområder både bør være et middel til kvælstoffjernelse og til beskyttelse og forbedring af eksisterende naturværdier samt til at skabe nye vådområder med en god naturkvalitet.

Anbefalinger

Naturrådet mener, at Vandmiljøplan II bør revideres, når der senere på året skal foretages en vurdering af planens foreløbige virkning og effekt. Der bør skabes bedre balance mellem kvælstoffjernelse og natur. Det kan ske ved:

For at nå det samlede kvælstofreduktionsmål i Vandmiljøplan II må der suppleres med andre virkemidler.

Ønskes yderligere kommentarer kan henvendelse rettes til Overvismand Peder Agger, (tlf. 46742498) eller Thomas Nicolai Pedersen, Naturrådet (tlf. 33955792). Rapporten kan også læses på Naturrådets hjemmeside: "Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og muligheder for naturen

 

Spring til toppen af siden