NYHEDER & PRESSE


En hvalros for meget

port-pa.jpg (2228 bytes)

Debatindlæg vedrørende kronik "Dødsdom over en hvalros"
Af Peder Agger, formand for Naturrådet

opdel.gif (108 bytes)

                                                                                                                                                             09/02-2000

"Dødsdom over en hvalros" er titlen på Knud Fischers kronik fra 24/1. Han rejser en række spørgsmål til den danske naturforvaltning, bl.a.: "Hvad siger 'naturvismændene' til denne sag?"

Naturrådet står ikke for den danske naturforvaltning. Alligevel føler jeg anledning til at reagere. Bl.a. fordi vi ligesom KF efterlyser større sammenhæng i den danske naturpolitik.

Nu til sagen: Der blev den 28/11/99 fundet en afkræftet hvalros på Uggerby Strand 35 km syd for Skagen. Efter en kort proces blev den aflivet af myndighederne og sendt til obduktion på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Var alle dens chancer for en bedre skæbne mon helt udtømte?

Ifølge obduktionserklæringen led dyret af sult. Og ifølge KF lider myndighederne af vankelmod og uvidenhed om hvalrosser. Hvad det første angår, er vi enige med KF. Linien i dansk naturpolitik kan, når det drejer sig om større pattedyr, betegnes som en slingrekurs.

Nu foreligger der faktisk en beredskabsplan vedr. havpattedyr. Den ville være blevet fulgt, og hvalrossen måske reddet, hvis ikke en dyrlæge med dyreværnsloven var kommet på tværs. Et veterinært skøn på stranden tilsagde nemlig, at dyret skulle skånes for yderligere lidelser.

Hemmeligheden bag slingrekursen er, at der ikke er een, men flere forskellige politikker funderet i forskellige dele af samfundet og myndighedsapparatet. Efterhånden som problemerne dukker op, er det snart den ene, snart den anden der gør udslaget.
Miljøministeren har ikke en klar på forhånd afhandlet strategi at læne sig op af, når han skal skære igennem de ophedede debatter, der blusser op, så snart det er store dyrs skæbne, det drejer sig om.

Hvornår skal det være svinesektoren, der afgør om vi skal have vildsvin i Danmark? Hvornår skal trafiksektoren afgøre om vi må beholde elgen? Skal fiskeriet bestemme hvor mange skarver, sæler og marsvin vi skal have? Og hvad med bæveren?

Der er nok af aktuelle eksempler. Naturen er under øget pres, natursynet under forandring og myndighederne i mere vildrede end godt er, hvis udviklingen skal kunne kaldes bæredygtig. Dertil kræves der bl.a. grundige overvejelser, der kan afklare, hvilket mål vi vil sætte for den danske pattedyrfauna, og hvilken strategi, der skal fastholdes, for at vi når målet.

Så næste gang en hvalros, måtte driste sig i land på en dansk strand, vil vi håbe, at den har det godt nok, til at de beredvillige myndigheder holder både hovedet koldt og fingeren fra aftrækkeren.

Spring til toppen af siden