NYHEDER & PRESSE


                                 PRESSEMEDDELELSE  7. marts 2000

Pesticidhandlingsplanen er uambitiøs

 Naturrådet mener at den nye pesticidhandlingsplan er alt for uambitiøs både på kort og på lang sigt. Første trin burde være at opfylde målet fra den første handlingsplan snarest. Det langsigtede mål burde være at pesticider ikke anvendes i normal landbrugsdrift.

På kort sigt skal behandlingshyppigheden ifølge planen nedsættes til 2,0 inden for 3 år. I forhold til tidligere planer er det et klart tilbageskridt. Der er ingen gode grunde til at slække på målet. Tvært imod. Det oprindelige mål var en hyppighed på ca 1,4 og ifølge Bichel-udvalget kan behandlingshyppigheden uden økonomiske tab nedsættes til dette niveau i løbet af 5-10 år. I planen konstateres det at "Jordbruget har stadigvæk et forbrug af pesticider, der ligger over hvad der er nødvendigt for en rentabel dyrkning". Men der tages ikke tilstrækkelige skridt til at få nedbragt forbruget.

Der er ingen langsigtede mål i planen. Naturrådet mener at der er tilstrækkelig viden til at sætte et langsigtet mål om at fjerne pesticiderne helt fra almindelig landbrugsdrift. Nye forskningsresultater dokumenterer at pesticiderne har stor indvirkning på dyr og planter. Regnormene, som er nødvendige for jordens frugtbarhed flygter. Svampene dør og smådyr og insekter i vandhullerne dør. Pesticider bør derfor på længere sigt kun anvendes i nødstilfælde "efter recept".

Vi bør ikke vente på en udpegning af særligt pesticidfølsomme områder, til at beskytte grundvandet. Der er ikke udsigt til at forskningen inden for en overskuelig årrække kan tilvejebringe den nødvendige viden til at kunne udpege områderne. Reelt er der således tale om en forhaling i forhold til en indsats for at nedsætte det generelle pesticidforbrug.

Naturrådet efterlyser en række oplagte virkemidler. Særligt kan man undre sig over at der ikke stilles betingelser om at reducere pesticidforbruget i forbindelse med den almindelige landbrugsstøtte. Heller ikke økologisk jordbrug, som allerede praktiserer dyrkning uden pesticider indgår med nogen særlig vægt i planen. Der mangler også konsekvens omkring de sprøjtefrie randzoner. Dels er arealet alt for lille, dels er ordningen frivilling og der er derfor ingen garanti for at zonerne etableres ved de mest følsomme naturområder.

 Yderligere oplysninger:

Overvismand, professor Peder Agger tlf: 46 74 24 98. Privat: 33 15 00 79

Sekretariatsmedarbejder i Naturrådet, Hanne Stensen Christensen 33 95 58 69

Spring til toppen af siden