NYHEDER & PRESSE

 

 

Frederiksborggade 15 · 1360 København K

Tlf: 33 95 57 90 · Fax: 33 95 57 98

E-mail: Naturraadet@naturraadet.dk

www.naturraadet.dk

8.9.2000

PRESSEMEDDELELSE
Nu falmer skoven – og regeringens grønne politik synes også at falme!

Naturgenopretning har i de sidste 11 år genskabt noget af den natur vi har mistet. Men arbejdet er kun lige begyndt. Naturen er kun genoprettet på et par promille af Danmarks areal, svarende til arealet af Amager. I samme periode er fem gange så meget blevet beslaglagt af byer og veje.

- "Derfor er det dybt bekymrende, at der i Finanslovsforslaget for 2001 sker en drastisk beskæring af midler til naturgenopretning" siger overvismand Peder Agger, Naturrådet.

 

Naturgenopretningsprojekter har i de sidste 10 år givet flora og fauna nye levesteder, der træder i stedet for dem, vi gennem de sidste hundrede år har ødelagt ved dræning, inddigning og opdyrkning.

I regeringens forslag til finanslov for 2001 er der kun sat knap 13 mill kr. af til ny natur-genopretning, og regeringen regner kun med, at der bliver råd til at genoprette 50 ha ny natur. Det svarer kun til størrelsen af et enkelt landbrug. Hertil kommer dog færdiggørelsen af Skjernå-projektet, men alligevel er der samlet tale om en halvering af midlerne til naturgenopretning.

- "Det er helt utilstrækkeligt" udtaler Peder Agger. "Samtidig er vi stærkt foruroliget over at også midlerne til skovrejsning er halveret. Regeringen har som målsætning at fordoble skovarealet over de næste 60-70 år. Det kan ganske simpelt ikke realiseres med det beløb, som nu er afsat".

Plantning af skov er også en stor fordel når det gælder beskyttelse af grundvandet mod gift- og gødningsstoffer samtidig med at de er af meget stor betydning for befolkningens friluftsliv.

Endelig er Naturrådet overrasket over at tilskuddet på 30 mill kr. til læplantning er fjernet. Genplantning og nyetablering af henved 1000 km læhegn årligt er væsentlig ikke blot for landbruget, men også for flora og fauna, som her kan finde fristeder og føde i agerlandet.

- "Naturrådet vil derfor stærkt opfordre regeringen til at sørge for at den kommende finanslov ændres, så regeringen kan leve op til sin egen målsætning på naturforvaltningsområdet", slutter Peder Agger.

------------------------------------------------

Yderligere oplysninger hos overvismand Peder Agger, tlf 33 15 00 79 (evt. tlf 33 95 57 95) eller sekretariatsleder John Holten-Andersen, tlf 33 95 57 95.

Spring til toppen af siden