NYHEDER & PRESSE


Danmark overholder ikke EU's naturpolitik

Pressemeddelelse - 26.10.2000

opdel.gif (108 bytes)

Dansk naturs dårlige tilstand bekræftes endnu engang i den rapport Danmarks Miljøundersøgelser udsender i dag. Den handler om den del af dansk natur vi er forpligtet til at beskytte ifølge EUs såkaldte Habitatdirektiv.

Direktivet skal sikre en rig og varieret natur i de enkelte lande. Det pålægger Danmark at sørge for at en række dyre- og plantearter har tilstrækkeligt store bestande og velfungerende levesteder. Men rapporten konkluderer at hovedparten af dem har det skidt.

- "Danmark udnyttes intensivt ned til mindste frimærke. Meget få naturområder får lov at passe sig selv. Og det gamle kulturlandskab med enge, moser og vandhuller som førhen gav liv til et rigt plante- og dyreliv er presset af det industrialiserede landbrug. Derfor er det bekymrende, at Danmark som et af rigeste lande og et af de lande i Europa, der roser sig med at have en høj miljøprofil, ikke har været bedre til at opfylde direktivets forpligtelser",

udtaler Peder Agger, formand for Naturrådet.

Naturrådet anbefaler, at regeringen strammer op på den danske lovgivning. Som minimum må Danmark efterleve EU’s miljøpolitik. Professor i miljøret Peter Pagh fra Københavns Universitet har tidligere udtalt, "at der er behov for fundamentale ændringer" i dansk praksis for at leve op til Habitatdirektivet.

Det er f.eks. en klar overtrædelse af direktivet, at de skove Danmark har forpligtet sigt til at beskytte slet ikke er beskyttede mod forringelser, samt at vore sidste heder, overdrev, kær og skove mange steder ødelægges pga. fortsat forurening med ammoniak fra landbruget.

Peder Agger undrer sig endvidere over, at man endnu ikke har sikret den fornødne finansiering til gennemførelse af Habitatdirektivet. De markante nedskæringer i naturforvaltningen som optræder i Finanslovsforslaget for næste år vil yderligere fastholde dansk naturs ringe tilstand.

"Der er behov for et markant løft i midlerne til naturgenopretning og naturforvaltning og ikke det modsatte, hvis Habitatdirektivet skal gennemføres", slutter Peder Agger.

Yderligere oplysninger hos overvismand Peder Agger tlf 40 71 12 10

Spring til toppen af siden