NYHEDER & PRESSE

1.12.2000

(Danmarks Miljøundesøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning offentliggør i dag midtvejsevalueringen af Vandmiljøhandlingsplan II)

PRESSEMEDDELELSE:

Der er brug for en Vandmiljøhandlingsplan III

 Vandmiljøplan I og II skulle mindske kvælstofudledningen med 100.000 tons om året. Men vi er i dag kun nået en tredjedel af vejen. Hvis planter og dyr i det danske vandmiljø skal få det bedre, er der behov for en ny og strammere Vandmiljøplan III med bl.a. afgifter på kvælstofgødning og loft over husdyrproduktionen.

"At landbruget stadig har et kvælstofoverskud på 385.000 tons årligt er uacceptabelt" siger overvismand Peder Agger, Naturrådet. "Vi er nødt til at vedtage en effektiv ny plan, hvis vi bare skal leve op til målet i den 14 år gamle Vandmiljøplan I og til EU’s nitratdirektiv. Da kvælstoffet især stammer fra den store husdyrproduktion, må antallet af svin og kvæg sættes ned. Men kvælstoffet må også udnyttes bedre, så det ikke ender i vandløb, søer og havet", siger Peder Agger, formand for Naturrådet.

Ifølge Midtvejsevalueringen vil der i 2003 kun mangle 7400 tons i at opfylde VMPII’s mål om en reduktion på 100.000 ton. Men DMU har ikke redegjort for hvor meget, der mangler for at opfylde Vandmiljøplan I’s mål. Tager man dette i betragtning mangler der yderligere over 30.000 tons i at nå målet. Hertil kommer 50.000 tons der indgår som en joker i beregningerne og som man ikke kan gøre rede for. Samlet viser Naturrådets beregninger, at den reelle reduktion i kvælstofudledningen som følge af Vandmiljøplan I og II i dag kun er på 33.000 tons svarende til en tredjedel af målet på de 100.000 tons

Af kvælstofoverskuddet på omkring 385.000 tons sker der øjensynlig en ophobning på omkring 25.000 tons årligt i landbrugsjorden. Denne ophobning er en tikkende bombe under fremtidens landbrug og vil på et eller andet tidspunkt give store miljø- og naturproblemer.

Naturrådet mener derfor at der allerede nu skal vedtages en Vandmiljøplan III og anbefaler:

Yderligere oplysninger: medlem af Naturrådet Per Christensen, tlf 96 35 83 26 (AU) eller privat 98 39 24 66, formand for Naturrådet Peder Agger, tlf. 40 71 12 10 (mobil) eller privat 33 15 00 79. Kontakt i Naturrådets sekretariat: Ellen Hjort Petersen, tlf 33 95 57 94 eller sektretariatschef John Holten-Andersen, tlf 33 95 57 91. 

***** Læs også "Notat vedrørende evaluering af vandmiljøplanerne"

Spring til toppen af siden