NYHEDER & PRESSE


Invasive arter og GMOér – nye trusler mod naturen. Ny rapport fra Naturrådet.

Masser af dyr og planter krydser grænser og skifter kontinent. Nogle kommer af sig selv, andre slæbes med som blinde passagerer i skibes ballastrum eller med importerede varer.

"Bioinvasion er en snigende trussel mod den biologiske mangfoldighed. Næst efter biotopødelæggelse bliver det den alvorligste trussel mod verdens dyr og planter", udtaler professor Peder Agger, overvismand Naturrådet. "Erfaringerne viser at det ofte er umuligt at komme af med invasive arter, når de først har fået fodfæste. Derfor skal vi forebygge – også fordi det er langt billigere".

De fleste dyr og planter der kommer til Danmark finder sig ikke til rette her. De forsvinder igen. Men nogle få breder sig og skaber problemer. De kaldes for invasive. De truer andre arter og ødelægger danske naturtyper og skader på den måde den biologiske mangfoldighed. Fænomenet kaldes bioinvasion. Også genmanipulerede arter er nye i dansk natur. Risikoen for spredning og skader på dansk natur er tilstede på samme måde som for invasive arter.

I mange områder af verden har invasive arter skabt store problemer. I Danmark har vi problemer med f.eks. Kæmpe-Bjørneklo og Rotter. Og den smukke Rynkede Rose, der er en yndet lægivende plante i mange sommerhusområder, breder sig langs kysterne og fortrænger sjældnere arter. I havet breder Sargassotangen sig. Men Danmark er hidtil sluppet billigt sammenlignet med andre steder på kloden.

Med GMO’er i landbruget vil problemer med gen-forurening skærpes. Gener fra GMO-afgrøder kan sprede sig til vilde slægtninge og i værste fald medføre at de vilde arter uddør, når deres gener gennem gentagne krydsninger erstattes med de dyrkede formers gener.

- "Vi har stadig gode chancer for at forebygge. Men vi mangler en overordnet og sammenhængende politik, og især mangler vi opmærksomhed om problemet", siger Peder Agger . 

Yderligere oplysninger hos formand for Naturrådet, Peder Agger tlf. 46 74 24 98 eller projektleder Inger R. Weidema, 33 95 57 89.

(Læs rapporten)

Spring til toppen af siden