NYHEDER & PRESSE

Naturen har det bedst med økologisk landbrug

6. maj 2001

"På økologiske landbrug er der flere fugle, insekter og vilde planter end på almindelige landbrug. Økologiske landbrug har flere forskellige afgrøder og flere kløvergræsmarker. Der sprøjtes ikke med pesticider og udnyttelsen er mere skånsom. Det giver mere plads til naturen", siger professor Bent Aaby, medlem af Naturrådet, i anledning af fødevareminister Ritt Bjerregaards konference 10. og 11. maj om udviklingen af økologisk jordbrug i Europa.

"Men økologisk jordbrug skal også pleje og forbedre naturen uden for markerne. Det kan ske ved at bevare og øge arealet af enge, moser, overdrev mv. og skabe flere småbiotoper på hver enkelt ejendom og i samarbejde med naboer. Økologisk jordbrug skal være en central del af EU’s landbrugspolitik og i Danmark skal vi blive bedre til at bruge økologisk jordbrug til at nå naturpolitiske mål", fortsætter Bent Aaby.

Økologisk jordbrug har sagt klart nej til anvendelsen af genmodificerede organismer, fordi ingen kender de langsigtede konsekvenser. Det valg skal respekteres, også fordi det giver forbrugerne mulighed for at vælge produkter uden genmodificerede organismer.

Det økologiske jordbrug vil imidlertid blive truet, hvis der indføres genmodificerede planter i det konventionelle jordbrug. Det vil blive et kæmpeproblem at friholde økologiske marker og produkter for infektion med genmodificerede planter. Pollen fra genmodificerede planter kan inficere økologiske marker. I forarbejdningsleddene kan der ske en sammenblanding af økologiske og genmodificerede frø og planter. Dette problem må løses på EU-niveau. Naturrådet opfordrer derfor fødevareministeren til at sikre at EU’s medlemslande får mulighed for at udpege områder, hvor der ikke må dyrkes genmodificerede planter.

"Anvendelse af genmodificerede planter i landbruget gør det nødvendigt at indføre beskyttelseszoner omkring økologiske marker. Det nemmeste – og det bedste for dansk natur – er at friholde hele Danmark fra dyrkning af genmodificerede planter. Der er fx ikke behov for at dyrke afgrøder, der er herbicidresistente, i Danmark. Der er behov for at dyrke uden brug af sprøjtemidler, derfor er anvendelse af GMO’er en gal vej at gå,"slutter Bent Aaby. 

Naturrådet deltager i et samarbejde med andre naturråd i Europa. I dette samarbejde er der udarbejdet et notat om økologisk jordbrug og dets rolle i fremtidens landbrug og EU’s landbrugspolitik. Oplægget danner grundlag for oplæg på konferencen ’Organic Food and Farming. Towards Partnership and Action in Europe’ 10-11. maj 2001 i Danmark. Notatet vedlægges.

Yderligere oplysninger hos medlem af Naturrådet, professor Bent Aaby tlf. 3347 3180, formand for Naturrådet Peder Agger, tlf. 46742498 eller Ellen Hjort Petersen, Naturrådets sekretariat 3395 5794.

Spring til toppen af siden