NYHEDER & PRESSE

                                                                                                                                                           23.8.2001

PRESSEMEDDELELSE

Wilhjelmudvalgets gode hensigter er ikke nok 

 Wilhjelmudvalgets rapport til regeringen – og underudvalgenes rapporter – giver en god analyse af naturens tilstand. Den dokumenterer på linie med Naturrådets "Vismandsrapport 2000" de stadige forringelser, der er sket i dansk natur over en lang årrække. Og når det gælder skov, kyst, klitter, hede og overdrev, stilles der mange nødvendige og konstruktive forslag, der vil kunne gavne naturen, hvis de følges op.

Men på andre områder står det knap så godt til. Især når det kommer til virkemidlerne er rapporten svag. Det skyldes, at der på for mange punkter mangler målsætninger for dansk natur. Uden klare mål er det vanskeligt at afgøre hvilke virkemidler, der er nødvendige for at vende den generelle tilbagegang i dansk natur.

- "Analyserne i Wilhjelmudvalgets rapporter af dansk naturs tilstand er et grundigt arbejde. Det kan blive et nyttigt værktøj for regeringen, når den mangeårige tilbagegang i dansk natur skal vendes", udtaler Peder Agger, formand for Naturrådet.

- "Men regeringen slipper ikke for selv at gøre en del af arbejdet. Rapporten mangler nemlig på mange felter kvantitative målsætninger og tidsfrister. Det kan undre fordi OECD for to år siden i sine anbefalinger til Danmarks politik på naturbeskyttelsesområdet netop pegede herpå.

Når det kommer til spørgsmålet om hvad der skal til for at vende udviklingen, peger rapporten på en lang række frivillige aftaler, især med landbruget. Frivillige aftaler er gode så længe de virker. Men rapporten tager ikke altid stilling til, hvad man vil stille op, hvis frivilligheden ikke rækker. I udvalgsarbejdets slutfase stillede landbruget en række krav, som i høj grad har udvandet rapporten. Det har i bedste fald bevirket, at udvalget har måttet skubbe problemerne foran sig, så politikerne nu må gøre en del af arbejdet", fortsætter Peder Agger.

- "Endelig beklager Naturrådet, at byernes natur ikke er behandlet, og at analysen af havområdet ikke følges tilstrækkeligt op i hovedrapportens anbefalinger. Havet rummer nok vores i international sammenhæng vigtigste naturtyper. Det forpligter. Men disse mangler til trods er rapporten den hidtil bedste analyse af dansk naturs tilstand og opregning af mulige virkemidler. Nu er det så op til regeringen at udmønte de pæne ord i handling. Det kræver både vilje og penge", slutter Peder Agger. 

Vedlagte notat udbygger Naturrådets vurdering af Wilhjelmudvalgets rapport. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand for Naturrådet, Peder Agger, tlf 40 71 12 10 eller 46 74 24 98, eller Thomas Nicolai Pedersen, Naturrådet sekretariat, tlf. 33 95 57 90.

Naturrådet har lavet en lang række notater og udredninger i forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde. Dette materiale kan ses på adressen: www.naturraadet.dk

Spring til toppen af siden