NYHEDER & PRESSE

Pressemeddelelse fra Naturrådet 20. august 1999

GRØNNE LØFTER FRA REGERINGEN

God oversigt over natur- og miljøpolitikken, men for få konkrete bud på hvordan landbrug og de andre sektorer kan tage mere hensyn til naturen.

"Regeringens Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse giver et godt overblik over indsatsen. Og det er glædeligt, at regeringen vil stå for udarbejdelsen af en National strategi for bæredygtig udvikling og leve op til Biodiversitetskonventionen. Men der er for få konkrete bud på at gøre noget ved landbrugets og de andre sektorers belastning af naturen". Udtaler Overvismand Peder Agger fra Naturrådet i anledning af Regeringens nye "Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999", der udkom i dag.

Med den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse slås det endnu engang fast, at det er regeringens vision at dreje Danmark ind på en bæredygtig udvikling.

Men når det kommer til de enkelte sektorer, som landbrug, skovbrug, fiskeri, transport og industri, hvor der er store økonomiske interesser på spil, er det stadig vanskeligt for den samlede regering at skære igennem til naturens, miljøets og de fremtidige generationers fordel.

Der hvor redegørelsens mangler er størst, er løfterne til gengæld flest. Således forpligter regeringen sig til inden år 2002 at forberede en national strategi for bæredygtig udvikling. Og den lover ligeledes at udarbejde en national handlingsplan for naturbeskyttelse og biologisk mangfoldighed. Naturrådet finder disse planer både påtrængende og perspektivrige.

Det er centralt, at de overordnede mål om en bæredygtig udvikling, herunder om en rig og varieret natur og et godt miljø fastlægges af den samlede regering i en åben folkelig proces, hvor alle parter får reel mulighed for indflydelse.

De enkelte ministerier må sættes i gang med at udarbejde selvstændige planer for hvorledes de vil leve op til de overordnede natur- og miljømål.

For yderligere oplysninger:

Peder Agger, Overvismand Naturrådet og John Holten Andersen, sekretariatsleder Naturrådet, tlf. 3395 5791 eller 3395 57 90.

Der vedlægges et baggrundsnotat med Naturrådets foreløbige kommentarer til den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse:

Naturrådets foreløbige kommentarer til den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse

Spring til toppen af siden