NYHEDER & PRESSE

30. september 1999

Mere natur i landbrugslandet

Naturrådets første faglige rapport "Natur og Landbrug" blev godt modtaget af både landbruget, Naturfredningsforeningen og politikere.

"Der er en del i denne rapport, vi helt klart kan bruge til noget fremadrettet. Vi er parate til samarbejde". Så umiddelbart positiv var reaktionen fra gårdejer Henrik Høegh, medlem af Landbrugsraadets præsidium, og 1. viceformand for De Danske Landboforeninger, på Naturrådets anbefalinger i rapporten "Natur og Landbrug", der blev offentliggjort på et pressemøde igår.

Naturrådet havde valgt natur og landbrug som tema for Rådets første faglige rapport, fordi landbruget forvalter godt 60 procent af Danmarks areal og fordi naturen i landbrugslandet er trængt af den industrialiserede landbrugsdrift. I rapporten giver Naturrådet regeringen og Folketinget 11 anbefalinger, der kan sikre bedre forhold for den vilde natur i landbrugslandet.

Vismand i Naturrådet, professor Jørgen Primdahl, fremhævede i sin fremlæggelse af rapporten, at naturforvaltningen i landbrugslandskabet falder mellem to stole: mellem Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Resultatet er, at ingen påtager sig det overordnede ansvaret for naturen på landet. Samtidig findes en stribe støtteordninger til fremme af natur- og miljøhensyn i landbrugsdriften, men også her mangler koordinering og overordnede målsætninger.

Naturrådet anbefaler derfor blandt andet, at Danmarks vigtigste natur- og landskabsværdier - cremen af danske landskaber som Jørgen Primdahl udtrykte det - får en særlig status:

"Vi kan kalde dem nationalparker, men etiketten er ikke det afgørende. Det afgørende er, at vi får sikret kontinuitet og sammenhæng i forvaltningen af dem", sagde Jørgen Primdahl. Han understregede, at han ikke tænkte på nationalparker som i USA, som udelukkende er naturområder, men snarere i retning af de engelske nationalparker, hvori landbruget spiller en vigtig rolle. Som eksempel på områder, der kunne få en sådan status nævnte han området omkring Tystrup-Bavelse søerne på Sjælland og det midtjyske søhøjland omkring Silkeborg.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Poul Henrik Harritz erklærede sig enig i, at der mangler en overordnet planlægning for det åbne land. Og sagde at:

"Forslaget om nationalparker er en spændende tanke, som DN godt kan se noget fornuftigt i. Større, sammenhængende naturområder knyttet sammen af korridorer kan være en god idé".

Naturrådet anbefaler også, at landmænd får tilbudt udarbejdelse af naturkvalitetsplaner, dvs. planer, der beskriver, hvilke områder af ejendommen, der er værdifulde ud fra et natur-synspunkt. Samtidig anfaler Rådet, at landmænd tilbydes kurser og rådgivning om naturforvaltning. Naturrådet mener, at de natur- og miljøkrav, der stilles til landmænd til gengæld for udbetaling af EU-støtte er alt for beskedne. Naturkvalitetsplaner burde være én af betingelserne for at få udbetalt støtte, mener Rådet.

"Vi siger ja-tak til naturkvalitetsplaner", sagde Henrik Høgh, "men kun hvis det er et tilbud. Vi ønsker ikke, at støtten skal afhænge af en sådan plan".

Jørn Jespersen (SF), formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg takkede for Naturrådets rapport og fremhævede, at det vil være oplagt at lade Naturrådets anbefalinger indgå i Folketingets forestående debat om den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse.

Vibeke Peschardt (DRV), medlem af Folketingets Fødevareudvalg, fremhævede den Gallup-undersøgelse om befolkningens ønsker til naturen i det åbne land, som rapporten også indeholder. Hun sagde:

"Landbruget bliver nødt til at indstille sig på større krav om naturhensyn i landbrugsdriften, for jeg tror, der vil komme stigende krav fra befolkningen om at få natur tilbage fra landbruget".

Yderligere oplysninger:

Vismand, professor Jørgen Primdahl, KVL, tlf. 3528 2208. Privat 4632 1377
Overvismand, professor Peder Agger, RUC, tlf. 4674 2498. Privat: 3315 0079
Sekretariatschef John Holten-Andersen, Naturrådet, tlf. 3395 5791

Yderligere oplysninger om Naturrådet og dets virke findes på Rådets hjemmeside:
www.naturraadet.dk

Spring til toppen af siden