NYHEDER & PRESSE

 

WTO kan ødelægge årtiers miljøgevinster

af Peder Agger, overvismand i Naturrådet

opdel.gif (108 bytes)

Debatindlæg bragt i Politiken den 2. december 1999

opdel.gif (108 bytes)

Hvad der end kommer ud af forhandlingerne i verdenshandelsorganisationen WTO vil det få meget stor betydning for natur, miljø og den enkelte borger. Meget tyder på, at årtiers kamp for et bedre miljø i Europa kan blive tabt på gulvet.

Landbruget er et af de områder, hvor WTO ønsker at fjerne handelshindringer for at øge den globale samhandel. Det mål støttes i princippet både af Danmark og EU. Men øget samhandel med fødevarer kan få en række negative konsekvenser for natur og miljø og for borgerne. Det påpeger europæiske naturråd, der er samlet i organisationen European Environment Advisory Councils. Øget global samhandel med fødevarer kan skade mennesker, natur og miljø især på fire områder:

(1) Øget liberalisering vil medføre prisfald på fødevarer og dermed øget konkurrence. Det kan føre til en yderligere natur- og miljøskadelig intensivering af landbrugsproduktionen, eksempelvis i Danmark.

(2) Øget global samhandel vil øge afstanden mellem producent og forbruger. Konsekvensen er større forbrug af fossile brændsler til varetransport. Det vil forværre drivhuseffekten.

(3) Fjernelse af handelshindringer kan betyde, at årtiers kamp i Europa for brug af forsigtighedsprincippet i miljøpolitikken og brug af miljømærkning vil være tabt. Ganske vist ønsker både den danske regering og EU, at anvendelse af forsigtighedsprincippet styrkes i WTO, men hidtidige meldinger tyder ikke på, at det vil lykkes. Og stærke kræfter i WTO kæmper for at afskaffe miljømærkning, og dermed europæiske forbrugeres hårdt tilkæmpede mulighed for at vælge de sundheds- og miljømæssigt bedste produkter.

(4) Øget international samhandel kan ødelægge lokale markeder, især i u-lande ved at billige fødevarer fra et industrialiseret og intensiveret landbrug i i-lande udkonkurrerer områdets egne produkter. Det kan ødelægge en lokal og ofte mere bæredygtig landbrugsproduktion og øge u-landets afhængighed af importerede varer.

Den globale samhandel skal være miljømæssigt bæredygtig, mener de europæiske naturråd. Derfor har de peget på en række principper for bæredygtig international handel med landbrugvarer, som nu er sendt til EU's kommissærer for miljø, landbrug og handel. Principperne er bla. at:

- WTO's samhandelsaftaler skal respektere eksisterende internationale aftaler om natur og miljø.

- WTO skal sørge for uvildige miljøvurderinger af alle handelspolitikker.

- WTO skal forhindre, at der gives generel landbrugsstøtte uden at der stilles natur- og miljøkrav.

At WTO's samhandelsaftaler i øvrigt skal:

- Integrere miljøhensyn på alle handelsområder, herunder landbrugsområdet, så at natur- og miljøomkostninger indregnes i varens pris, og at miljømærkning bliver obligatorisk.

- Respektere bæredygtig fødevareproduktion og bæredygtige markeder, dvs. markeder, hvor fødevarer produceres ved hjælp af lokale ressourcer og sælges lokalt.

- Sikre, at u-lande kan vedligeholde og udvikle deres markeder ved at de får adgang til markeder i i-lande og at sikre at handels- og landbrugspolitik ikke modarbejder udviklings- og bistandspolitik.

WTO's forhandlinger foregår på et tidspukt, hvor arbejdet for en bæredygtig udvikling i Europa står meget højt på EU's dagsorden. Med Amsterdam-traktaten har EU-landene forpligtet sig til at fremme en bæredygtig udvikling ved at integrere miljøhensyn i alle politik-områder, herunder i landbrugspolitikken.

Skal vi sikre en bæredygtig udvikling på globalt plan - og det har verdens regeringer forpligtet sig til i Agenda 21, der blev vedtaget i Rio i 1992 - er det helt afgørende, at Danmark og EU kæmper for, at natur- og miljøhensyn også integreres i den globale handelspolitik, der aftales i WTO.

 

Spring til toppen af siden