NYHEDER & PRESSE

 

Bæredygtig udvikling - hvordan?

Af Overvismand Peder Agger, Naturrådet

opdel.gif (108 bytes)

Debatindlæg bragt i Politiken den 6. september 1999

opdel.gif (108 bytes)

Regeringen fremlagde d.20/08 sin Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse. Et omfattende og grundigt katalog over de mange initiativer, der har været søsat på natur- og miljøområdet i de forløbne år, samt et (lidt vel rosenrødt) forsøg på at vurdere resultaterne heraf. Som sådan er Redegørelsen et nyttigt værktøj.

Naturrådet havde dog set frem til, at en sådan redegørelse ikke fortrinsvis kiggede i bakspejlet, men først og fremmest benyttede anledningen til at se fremad. Til at udpege de kritiske hovedproblemer og udfordringer for natur- og miljøpolitikken og anvise veje til at komme videre i den kommende periode. For selv om der uomtvisteligt er gjort en stor indsats i fortiden og selvom det på mange områder går i den rigtige retning, så er den samlede udvikling efter Naturrådets opfattelse fortsat langt fra bæredygtig: Energi- og ressourceforbruget er fortsat stigende, trafikmængderne er ude af kontrol, det samlede forbrug af kemikalier er stort set uformindsket og presset på naturen fra intensiv samfundsmæssig arealanvendelse, herunder især landbruget, er trods enkelte lyspunkter ikke aftagende. Af denne grund er en række af de miljø- og naturkvalitetsmål, som ligger til grund for regeringens politik, endnu langt fra indfriet.

Problemets kerne er, at et kursskifte over i retning af et mere bæredygtigt samspil mellem natur og samfund, kræver en indsats fra andre end Svend Auken og hans Miljøministerium. Det kræver en langsigtet omstilling af de tunge økonomiske sektorer i samfundet - landbrug, industri, transport, energi. Det kræver mao. en samlet vision for en bæredygtig udvikling samt en integration af denne vision i alle væsentlige samfundsaktiviteter.

Dette har Miljøministeren åbenbart ikke magtet at få på dagsordenen i denne omgang. Men den Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse har dog en vigtig åbning på dette punkt: Det annonceres at Regeringen i den kommende tid, vil tage initiativ til at udforme en national strategi for bæredygtig udvikling.

Dette hilser Naturrådet velkomment og vi ønsker i høj grad at være en konstruktiv deltager i denne proces.

Derfor har vi også med interesse bemærket os, at der fra andet hold i Regeringen er kommet markante udmeldinger omkring natur- og miljøpolitikken, nemlig i den Miljøvurdering af Finansloven, som Mogens Lykketofts finansministerium offentliggjorde i den forgangne uge. Også her annonceres en kommende strategi for bæredygtig udvikling. Tonen er derimod en noget anden. Her er det ikke det bæredygtige samspil med naturgrundlaget der er i fokus, men hvad en sådan bæredygtig omstilling af samfundet mon koster. Lykketoft har således ikke foretaget en miljøvurdering af Finansloven -men først og fremmest en finansvurdering af miljøpolitikken.

I Naturrådet håber vi ikke, at det bliver en sådan købmandslogik, der bliver enebestemmende for den kommende strategi for en bæredygtig udvikling. For så bliver Danmark ikke noget foregangsland.

.

 

Spring til toppen af siden