HABITATDIREKTIV

Materiale i forbindelse med Naturrådets arbejde omkring Habitatdirektivet

 

Naturrådet, 11. Juni 2001
Naturrådets kommentarer til "Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder"

 

(Læs som pdf.fil)
Naturrådet, Marts 2001.
Naturrådets vurdering af og forslag til Habitatdirektivets gennemførelse i Danmark

 

(Læs som pdf.fil)
Kåre Fog: Arbejdspapir nr. 3, April 2001. Naturrådet.
Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet

 

(Læs som pdf.fil)
Peter Pagh: Arbejdspapir nr. 2, April 2001, Naturrådet.
Responsum om dansk gennemførelse af Habitatdirektivets art. 6

 

(Læs som pdf.fil)
Søren Ring Ibsen: Arbejdspapir nr. 1, April 2001, Naturrådet
Bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for skov-naturtyper omfattet af Habitatdirektivet

 

(Læs som pdf.fil)
Naturrådet, November 2000.
Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan - hvordan opnår vi det?

 

(Læs som pdf.fil)
Link til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om HabitatdirektivetSpring til toppen af siden