NATUREN OG MENNESKET – MENNESKET OG NATUREN

ET UNDERSØGELSESPROJEKT OM BEFOLKNINGENS
REFLEKTEREDE HOLDNINGER TIL NATUREN

På bestilling af Folketinget står Naturrådet i 2001/2002 for en større undersøgelse af befolkningens holdninger til naturen. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Forskningscenter for Skov og Landskab, Danmarks Miljøundersøgelser og Roskilde Universitetscenter. Ved brug af forskellige undersøgelsesmetoder udfører de pågældende institutioner i løbet af vinteren 2001/02 tre undersøgelser, der på hver sin måde skal bidrage med et bud på, hvilken betydning naturen har for befolkningen, samt hvilken natur og naturpolitik befolkningen ønsker. 

De tre undersøgelser der gennemføres er:

 

NATURRÅDETS AMBITION

Det er Naturrådets ambition, at de forskellige undersøgelsesmetoder tilsammen kan give et mere nuanceret billede af befolkningens naturopfattelse end en enkelt type kan. Resultaterne af delundersøgelserne vil dels blive formidlet i selvstændige rapporter, dels i en antologi (bog) med arbejdstitlen Naturen, demokratiet og politikken. Bogen vil - udover at referere resultaterne fra delundersøgelserne - indeholde bidrag fra 15 – 18 udvalgte skribenter. Skribenterne har på forskellig vis beskæftiget sig med menneskers forhold til naturen, herunder med nogle af de problemstillinger der knytter sig til spændingsfeltet mellem menneske, natur og samfund. 

Det er Naturrådets målsætning at antologien skal: 

  1. give en bred indføring i naturbegrebet og den samfundsmæssige situation naturbegrebet bliver behandlet i
  2. give en bred indføring i de religiøse, politiske og videnskabelige holdninger der knytter sig til naturbegrebet
  3. give en bred indføring i nogle af de praksisser der knytter sig til borgernes anvendelse af naturen
  4. give eksempler på forskellige befolkningsgruppers marginalisering i naturpolitikken
  5. fremlægge resultaterne af de sidste nye forsøg på at kortlægge danskernes holdninger til naturen og naturpolitikken

Sideløbende med de øvrige delundersøgelser vil Naturrådet og de udvalgte skribenter arbejde med antologien. Det forventes at det samlede undersøgelsesprojekt er klar til formidling i efteråret 2002.

 

GRUNDLAG FOR KOMMENDE VISMANDSRAPPORT

På baggrund af resultaterne fra det samlede undersøgelsesprojekt om befolkningens holdninger til naturen vil Naturrådet i sin næste Vismandsrapport behandle temaet. Naturrådet vil analysere resultaterne og omsætte disse til en række konkrete anbefalinger til fremtidens naturpolitik. Udover at disse analyser og anbefalinger formidles i Naturrådets næste Vismandsrapport arbejder Naturrådet på at afholde en konference i starten af 2003 med Naturen, demokratiet og politikken som overskrift.

Klik her for at læse hele projektbeskrivelsen.

Spring til toppen af siden