NATUR OG LANDBRUG

 

LANDBRUGET SKAL TAGE MERE HENSYN TIL NATUREN

Danmarks natur og landskab har været genstand for omfattende menneskeskabte forandringer ikke mindst i dette århundrede. Naturområder er forsvundet, vådområder drænet, vandløb reguleret, kystzonen forandret og agerlandskabet har fået et helt andet udseende og vores flora og fauna har ændret karakter. I Danmark forvalter landbruget 62% af vort areal og landbrugets struktur, driftsformer og arealanvendelse har således en afgørende indflydelse på miljø, natur og landskab. de seneste 10-20 år har landbrugets påvirkninger af miljøet i form af næringsstoftab, pesticider mm. været meget i fokus. Der har været mindre debat og fokus på samspillet mellem landbrug, landskab og natur og dermed forvaltning af naturværdierne i det åbne land. Med dette tema ønsker Naturrådet at fremhæve netop dette samspil.

foto04.jpg (12392 bytes)

opdel.gif (108 bytes)

Naturrådets målsætninger for arbejdet med natur og landbrugstemaet
Naturrådets internationale samarbejde med natur- og miljøråd i Europa

opdel.gif (108 bytes)

Pressemeddelelser og debatindlæg

06/2001 Notat: VVM - til gavn for naturen?
08/05/2001 EEAC: Organic farming as a Strategy for a Multi-functional Agriculture
06/05/2001 Naturen har det bedst med økologisk landbrug
01/12/2000 Der er brug for en Vandmiljøhandlingsplan III
07/03/2000 Pesticidhandlingsplanen er uambitiøs
08/02/2000 Nedsæt svineproduktionen
01/02/2000 Stop udvidelsen af svineproduktionen - indtil vi har en ammoniakhandlingsplan
25/01/2000 Vandmiljøplan II  giver problemer for naturen
02/12/1999 WTO kan ødelægge årtiers miljøgevinster
30/09/1999 Mere natur i landbrugslandet
25/03/1999 Natur- og miljøhensyn skal indbygges i landbrugspolitikken
23/03/1999 Bichel-udvalgets arbejde: Naturrådet anbefaler fuld omlægning til økologisk landbrug
19/01/1999 Natur, landbrug og EU´s landbrugsreform - "Agenda 2000"

 
opdel.gif (108 bytes)

Artikler, foredrag m.v.

Mere plads til naturen på landet
(Kronik i Jyllands Posten, 25. september 2001)
Dansk svineproduktions konsekvenser for natur og miljø
(Oplæg ved kongres for svineproducenter d. 26.& 27. oktober 1999)
'Integration af natur og landbrugspolitik'
(Jord og Viden, nr. 6, 1999)
'Danskerne vil have mere natur for pengene'
(Berlingske Tidende, 27. marts 1999)
'Natur og miljø i landbrugspolitikken'
(Kronik i Danmarks Amtsråd, nr. 8, 1999)

opdel.gif (108 bytes)

Høringssvar

08/08/2001 Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger (læplantningsordningen)
09/05/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække'
09/05/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til ændret bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder'
19/01/2001 Høringssvar vedrørende 'Høring over ændring af reglerne om afstandskrav til husdyrbrug i husdyrbekendtgørelsen'
19/01/2001 Høringssvar vedrørende 'Udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af tilpasning og udvikling af landdistrikterne'
02/10/2000 Høringssvar vedrørende 'Udkast til det danske program for fællesskabsinitiativet LEADER+'
19/01/2000 Høringssvar vedrørende 'Udkast til Pesticidhandlingsplan II'
25/10/1999 Høringssvar vedrørende 'Udkast til plan om støtte til udvikling af landdistrikterne 2000-2006'
05/10/1999 Høringssvar vedrørende 'Udkast til Lov om støtte til udvikling af landdistrikterne'

opdel.gif (108 bytes)

Udgivelser

Temarapporten: Natur og Landbrug
Arbejdsrapport nr. 1: Vådområdestrategien under Vandmiljøplan II - konsekvenser og muligheder for naturen.

Spring til toppen af siden