NATUR OG LANDBRUG

Internationalt samarbejde

Miljø og natur er ikke mere udelukkende et nationalt anliggende. Med vores medlemskab af EU er det lige så meget et internationalt spørgsmål, idet regulering, lovgivning, økonomiske midler mv. i høj grad er bestemt i vores europæiske fællesskab. Løsning af miljø- og naturproblemstillinger og diskussion heraf er dermed væsentligt i et internationalt forum. Naturrådet har derfor tilsluttet sig European Environmental Advisory Councils (EEAC), som er en sammenslutning af europæiske miljø- og naturråd. 

Landbrugspolitik er et af de områder, som er et fælles EU-anliggende. Det var derfor oplagt at udnytte samarbejdsmulighederne i EEAC i forbindelse med temaet ’Natur og Landbrug’. Naturrådet har været vært for afholdelse af to workshops om integration af miljø og natur i EU’s landbrugspolitik. Den første blev afholdt den 8. december 1998 og den anden den 4. juni 1999.

Et af resultaterne af workshoppen den 8. december var udarbejdelsen af en fælles rapport fra de deltagende lande om miljø og natur aspekterne af Agenda 2000 samt fremsendelse af denne rapport til hhv. kommissær Bjerregaard og kommissær Fischler.

Naturrådet fremsendte kopi af brevet til kommissærerne samt rapport til den danske fødevareminister.

David Baldocs sammenfatning af EEAC-studier (12.02.1999)

Spring til toppen af siden