VISMANDSRAPPORT


Naturrådet udgav den 25. maj 2000 Rådets første vismandsrapport: Dansk naturpolitik – visioner og anbefalinger

Naturrådet blev etableret med det formål "at sætte dagsordenen for debatten om en bæredygtig udvikling af naturen og landskabet og sikre, at disse emner får den samme placering i samfundsdebatten som f.eks. økonomi". Det er Naturrådets mål, at vismandsrapporten kan bidrage til at sætte naturpolitikken på den brede samfundspolitiske dagsorden.

Da det er en omfattende opgave at foretage en tværgående vurdering af den førte natur- og miljøpolitik, har Naturrådet fundet det vigtigt at inddrage ekstern assistance fra en række fagfolk, som vil udarbejde en række eksterne bidrag.

Disse faglige bidrag er publiceret i to selvstændige tema-rapporter:

For yderligere oplysninger:

Sekretariatschef John Holten-Andersen, Tel dir +45 3395 5791, E-mail jha@naturraadet.dk
Cand.tech.soc Thomas Nicolai Pedersen, Tel dir +45 3395 5792, E-mail: tnp@naturraadet.dk
Biolog Hanne Stensen Christensen, Tel dir. +45 3395 5869, E-mail: hsc@naturraadet.dk

Spring til toppen af siden