UDGIVELSER

Temarapport nr. 1, 2001: Invasive arter og GMO´er - nye trusler mod naturen

Side

Indhold

Forfatter

  Indholdsfortegnelse  
5 Forord Peder Agger
6 Sammenfatning John Holten-Andersen
14 Bioinvasioner - et globalt problem Ole Hamann
26 Biologisk invasion i Danmark - en oversigt Jette Baagøe & Inger Weidema
38 Nye arter i danske farvande Jørgen Knudsen
48 Introduktion af arter til de ferske vande Frank Jensen
58 Floraforfalskning - introduktion af planter Gitte Calov
68 Reintroduktion og genindvandring af pattedyr, fugle, padder og krybdyr Hans J. Baagøe
80 Biologisk bekæmpelse - naturvenlig introduktion? Jørgen Eilenberg
88 Spredning af gener - en biologisk invasion med store naturkonsekvenser Rikke Bagger Jørgensen
100 Naturkonsekvenser af landbrugets anvendelse af GMO´er Beate Strandberg & Jørgen Axelsen
108 De transnationale selskabers bioteknologiske imperialisme Knud Vilby
120 Risikovurdering af GMO´er - "sound science" eller forsigtighedsprincippet? Jesper Toft
130 Kontrol og risiko John Holten-Andersen
140 Bioinvasion - en evolutionær, økologisk og kulturel trussel Claus Emmeche
152 Natursyn og naturopfattelser Karsten Schnack
162 Hvad naturen dog siger - et moderne eventyr om bioinvasion og moral Christian Coff
170 Retlig regulering vedrørende bioinvasion og GMO Helle Tegner Anker
182 Naturrådets anbefalinger  
186 Informationer på Internettet  
188 Forfatternes adresser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring til toppen af siden